มีวันหยุดมากมายในเดือนพฤษภาคม 2018 ดังนั้นเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการหยุดชะงักในการนัดหมายของคุณ

  • วันที่ 1 พฤษภาคม: วันแรงงาน
  • วันที่ 7 พฤษภาคม: วันหยุดทดแทนวันเด็ก
  • 22 พฤษภาคม : วันพระพุทธเจ้า

มีวันหยุดหลายวันในเชิงพื้นที่

และมีผู้ป่วยจํานวนมากที่นัดหมายการผ่าตัดล่วงหน้าหนึ่งหรือสองเดือน

การเยี่ยมชมในวันเดียวกันอาจเป็นเรื่องยาก

กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าหากคุณต้องการนัดหมายได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ