Có rất nhiều ngày lễ trong tháng năm 2018. Do đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng không có sự gián đoạn nào đối với cuộc hẹn của bạn.

  • Ngày 1/5: Ngày Quốc tế Lao động
  • Ngày 7 tháng XNUMX: Ngày lễ thay thế cho Ngày thiếu nhi
  • Ngày 22 tháng 5: Ngày Phật

Có nhiều ngày nghỉ không gian.

Và, có rất nhiều bệnh nhân đã đặt lịch hẹn phẫu thuật trước một hoặc hai tháng.

Tham quan trong cùng một ngày có thể khó khăn.

Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi nếu bạn muốn đặt lịch hẹn bất cứ lúc nào bạn muốn.