เวลาทําการแบบวอล์กอินของ Evita Clinic จะเปลี่ยนเป็น

10.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

10.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันเสาร์

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015

 

โปรดตรวจสอบเวลาทําการที่เปลี่ยนแปลง

 

และ

สุขสันต์วันปีใหม่!

IMG_1726