Giờ làm việc không hẹn trước của Evita Clinic sẽ thay đổi thành

10 giờ sáng đến 8 giờ tối từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

10 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào Thứ Bảy

có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015.

 

Vui lòng kiểm tra giờ hành chính đã thay đổi.

 

Chúc Mừng Năm Mới!

IMG_1726