การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

2022-12-21T20:37:36+09:00

ไวรัสไข้หวัดใหญ่กําลังแพร่ระบาดในระดับที่สูงขึ้นในประชากร วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจําปี (ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่พ่นจมูก) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดโอกาสที่คุณจะได้รับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและแพร่กระจายไปยังผู้อื่น