Өвчтөн, асран хамгаалагчид (гэр бүл)

Бид арга хэмжээ зохион байгуулдаг!

 1. Aqua Peel
  ₩ 80,000 вон (KRW) -> ₩33,000 вон (KRW)
  https://evitaclinic.com/2014/10/new-peeling-machine-aqua-peel/
 2. Ботулинумын токсин ба дүүргэгчийн процедур
  10% хямдралтай
 3. Биеийн турах арчилгаа (1 хэсэг, Демо)
  40 минут орчим
  Та мэс засал хийлгэхийг хүлээж байхдаа хэрэглэж болно.
  ₩ 77,000 вон (KRW) -> ₩55,000 вон (KRW)