Өглөө Нью Йоркоос ирсэн захидал.
Энэ нь долоон долоо хоногийн өмнө хагалгаанд орсон өвчтөний гараар бичсэн захидал байв.
Түүгээр ч барахгүй захидалд манай ажилтнуудын хөдөлгөөнт дүрс байсан.
Энэ үнэхээр сэтгэл хөдөлгөм байсан.
Түүнд ийм авьяас байгаа эсэхийг хараад бид гайхсан.
Бид маш их талархаж байна.
Энэ бол мартагдашгүй нандин дурсамж юм.