Một lá thư từ New York vào buổi sáng.
Đó là một lá thư viết tay của bệnh nhân đã được phẫu thuật bảy tuần trước.
Hơn nữa, trong bức thư, có một hình ảnh động của nhân viên của chúng tôi.
Thật là cảm động.
Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy liệu anh ấy có tài năng này hay không.
Chúng tôi rất biết ơn.
Đó là một kỷ niệm quý giá khó quên.