Hak Pesakit

Maruah dan Hormat

Anda akan diberi penjagaan kesihatan yang sesuai dan profesional tanpa mengira umur, jantina, bangsa, agama, kewarganegaraan, status sosial anda, atau jika anda mempunyai keperluan khas. Anda akan dilayan dengan belas kasihan, maruah dan rasa hormat. Penjaga sah anda atau mana-mana orang yang diberi kuasa secara sah akan melaksanakan hak anda mengikut sejauh mana undang-undang sekiranya anda tidak dapat berbuat demikian.

Anda mempunyai hak untuk bertemu dan bercakap dengan keluarga, rakan dan pelawat lain semasa waktu melawat melainkan hak tersebut dihadkan sebagai sebahagian daripada keseluruhan rawatan perubatan anda. Anda juga mempunyai hak untuk menolak pelawat.

Keperluan khas anda akan dihormati, sama ada ini bermakna memerlukan penterjemah bahasa, keperluan makanan agama khas, peranti atau bantuan akses, semasa penjagaan anda.

Sepanjang penginapan anda di Klinik Evita kami, anda boleh menguruskan penjagaan rohani anda sendiri, dan meminta sebarang kaunseling atau sokongan pastoral disediakan.

Klinik Evita kami akan menghormati dan mematuhi keputusan anda yang dibuat mengikut Arahan Perubatan Awal*.
Anda mempunyai hak untuk menolak menderma tisu atau mengambil bahagian dalam apa-apa jenis penyelidikan perubatan semasa dimasukkan ke Klinik Evita.

* Arahan Perubatan Lanjutan (AMD) adalah lega l dokumen yang anda tandatangani terlebih dahulu untuk memberitahu doktor anda bahawa anda tidak mahu penggunaan apa-apa trea tment yang mengekalkan kehidupan digunakan untuk memanjangkan hayat anda sekiranya anda menjadi sakit tenat dan di mana kematian akan berlaku.

Kerahsiaan dan Privasi

Maklumat perubatan anda dan semua aspek penjagaan yang diberikan kepada anda disimpan secara peribadi dan sulit. Rekod perubatan anda diakses hanya oleh mereka yang terlibat dalam merawat anda dan mengatur penjagaan anda. Rekod-rekod ini tidak akan dikeluarkan kepada sesiapa sahaja tanpa persetujuan anda, kecuali apabila dikehendaki oleh undang-undang atau kontrak pembayar pihak ketiga.

Anda boleh meminta salinan laporan perubatan anda mengikut polisi Klinik Evita. Rekod perubatan anda disimpan dalam persekitaran yang selamat dan dilindungi.

Terima Maklumat dan Penjelasan mengenai Rawatan Anda

Anda berhak mendapat maklumat tentang keadaan perubatan anda, rawatan dan kemungkinan hasil dalam bahasa yang anda fahami (jika boleh). Ini termasuk maklumat mengenai kemungkinan risiko, kesan sampingan dan kaedah rawatan alternatif. Anda mempunyai hak untuk mengetahui nama-nama profesional penjagaan kesihatan yang bertanggungjawab untuk rawatan dan penjagaan anda. Maklumat yang diberikan akan membantu anda untuk mengambil bahagian dalam keputusan yang melibatkan keadaan perubatan anda dan rawatan yang berpotensi. Pada bila-bila masa, anda akan mempunyai akses kepada orang ramai dan maklumat mengenai pendidikan kesihatan, penjagaan diri dan pencegahan penyakit.

Anda mempunyai hak untuk menolak rawatan perubatan atau rawatan yang disyorkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak menjalani rawatan, atau meninggalkan Klinik Evita terhadap nasihat doktor, anda perlu menerima tanggungjawab untuk apa-apa akibat perubatan akibat daripada keputusan anda.
Anda akan diberi taklimat mengenai kemungkinan akibat perubatan.

Kaunseling Kewangan dan Anggaran Rang Undang-Undang

Anda berhak mendapat kaunseling kewangan dan anggaran bil hospital anda pada masa kemasukan anda. Sila berhati-hati untuk meminta maklumat yang berkaitan dengan sebarang perubahan dalam pelan rawatan atau keperluan perubatan anda yang boleh mengubah anggaran awal ini.

Anda mempunyai hak untuk meminta maklumat ini dan mendapatkan penjelasan yang diperlukan semasa dimasukkan ke Klinik Evita.

Selepas Pelepasan Anda

Jangan ragu untuk meminta arahan penjagaan kesihatan anda secara bertulis; Kami mahu anda merasakan bahawa anda mempunyai maklumat yang anda perlukan untuk menjaga diri anda di rumah. Sila pastikan anda dan penjaga anda memahami arahan ini dan bertanya soalan sehingga anda memahaminya.

Ubat anda mesti diikuti seperti yang ditetapkan, dan jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai keselamatan anda, sila beritahu jururawat, doktor atau ahli terapi anda.

Pastikan anda mempunyai nama dan maklumat hubungan untuk doktor, klinik, farmasi dan perkhidmatan pemulihan anda untuk rujukan mudah.

Tanggungjawab Pesakit

Penyediaan Maklumat

Anda dikehendaki memberikan maklumat yang tepat dan lengkap mengenai keadaan perubatan anda sekarang dan sebarang keadaan berjangkit yang mungkin anda miliki, termasuk penyakit lalu, kemasukan ke hospital, ubat-ubatan, Arahan Perubatan Lanjutan (AMD), dan butiran lain yang berkaitan agar anda mendapat rawatan perubatan yang sesuai dan selamat.

Sila maklumkan kepada kami jika anda mempunyai sebarang keadaan berjangkit sedia ada supaya prosedur kawalan jangkitan yang sesuai dapat diambil. Kesihatan jangka panjang anda bergantung kepada tanggungjawab anda dalam mengiktiraf kesan gaya hidup anda terhadap kesihatan peribadi anda.

Nasihatkan kami tentang sebarang perubahan dalam status kesihatan anda.

Apabila mendapatkan salinan laporan perubatan anda sendiri, sila pastikan anda telah menerima maklumat yang betul sebelum anda pergi.

Penghormatan dan Pertimbangan
Kami meminta agar anda dan ahli keluarga anda bertimbang rasa terhadap pesakit lain di hospital yang juga memerlukan rehat dan perhatian kakitangan kami; Sila pertimbangkan hak orang lain, dan tunjukkan rasa hormat dan hormat kepada semua kakitangan, doktor dan jururawat, dan pelawat.

Anda bertanggungjawab atas kelakuan dan tingkah laku anda sendiri semasa anda tinggal di hospital; Sebarang ancaman, gangguan atau niat untuk menyebabkan orang lain membahayakan atau mengganggu operasi hospital bukanlah tindakan yang boleh diterima.

Sila patuhi peraturan hospital yang disediakan untuk keselamatan pesakit (contohnya, polisi lawatan kami).

Sila hormati peralatan dan kemudahan hospital, merawat harta benda tersebut dengan penjagaan yang munasabah, dan berhati-hati dalam membantu kami mengurangkan sebarang pembaziran yang berharga
sumber seperti penggunaan air, dll.

Polisi Tiada Merokok

Hospital kami adalah zon larangan merokok. Sila patuhi dasar “Tidak Merokok”.

Kemasukan

Tolong jangan bawa apa-apa barang berharga dengan anda, kerana anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan harta peribadi anda.
Sila tiba untuk kemasukan pada masa yang ditetapkan untuk memastikan bahawa persediaan pra-pembedahan yang diperlukan dapat diselesaikan dengan cara yang selamat dan terkawal.
Anda akan dimaklumkan tentang komitmen kewangan anda yang berkaitan dengan rawatan anda oleh doktor perunding anda serta caj pembedahan dan hospital.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk membayar bil anda atau membuat pengaturan yang sesuai untuk memenuhi kewajipan kewangan anda. Dengan menghantar bil anda dengan sewajarnya dan tepat pada masanya, anda akan membantu hospital terus memberi tumpuan kepada kerjanya untuk memenuhi keperluan pesakit lain.

Ubat dan Rawatan

Semua ubat anda akan dibekalkan oleh Farmasi Hospital kami dan ditadbir oleh kakitangan kami semasa anda berada di Klinik Evita.

Jangan mengganggu mana-mana Peranti Perubatan.

Tolong jangan bawa apa-apa ubat dari rumah melainkan anda perlu menunjukkannya kepada doktor anda.
Walau bagaimanapun, anda perlu membawa senarai ubat-ubatan bertulis yang mungkin anda ada dan tunjukkan senarai ini kepada Doktor anda dan jururawat di wad.
Apa-apa ubat yang anda bawa dari rumah tidak akan diberikan dan akan dikembalikan kepada anda untuk disimpan.