Medical Blog

Sử dụng dải steri sau phẫu thuật gynecomastia

2024-05-16T10:26:54+09:00

Sử dụng dải steri sau phẫu thuật gynecomastia - Bạn không thể tránh khỏi sẹo 100% trong phẫu thuật thông qua một vết mổ. Ngay cả khi bạn thực hiện phẫu thuật theo cùng một cách, sử dụng cùng một vật liệu và kỹ thuật khâu theo cùng một cách, kết quả sẽ khác nhau từ người này sang người khác.

Sử dụng dải steri sau phẫu thuật gynecomastia2024-05-16T10:26:54+09:00

Bảo hiểm y tế Hàn Quốc áp dụng cho gynecomastia.

2023-06-06T12:09:31+09:00

Nhiều người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc được đăng ký tham gia Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc. Trong trường hợp gynecomastia độ 2 trở lên, bảo hiểm y tế Hàn Quốc được áp dụng.

Bảo hiểm y tế Hàn Quốc áp dụng cho gynecomastia.2023-06-06T12:09:31+09:00

[FAQ] Về loại gynecomastia

2023-02-17T10:30:43+09:00

Những loại gynecomastia này thay đổi một chút từ người này sang người khác. Phương pháp phẫu thuật nên được lựa chọn theo độ tuổi, khối lượng cơ bắp, thời gian phục hồi, lối sống và nhu cầu của bệnh nhân. Về vấn đề này, Bạn sẽ tham khảo ý kiến chuyên gia và đưa ra quyết định.

[FAQ] Về loại gynecomastia2023-02-17T10:30:43+09:00

[FAQ] Bao nhiêu tuyến vú được loại bỏ trong phẫu thuật gynecomastia?

2023-02-14T12:07:20+09:00

Trong phẫu thuật gynecomastia, các tuyến vú phải được loại bỏ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, nó không loại bỏ 100% và phức tạp ngay dưới núm vú phải được để lại. Vì lý do đó, Tiến sĩ Jeon giải thích.

[FAQ] Bao nhiêu tuyến vú được loại bỏ trong phẫu thuật gynecomastia?2023-02-14T12:07:20+09:00
Go to Top