Trước và sau khi phẫu thuật tại viện Evita Clinic

Trừ khi có quy định khác, các mô hình được sử dụng trên toàn bộ trang web này. Kết quả riêng lẻ có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà không phải bệnh nhân nào cũng “cảm thấy” hoặc đạt được kết quả như nhau.

Văn phòng của chúng tôi

Phòng khám của chúng tôi là phòng khám với các dịch vụ hàng đầu

Địa chỉ phòng khám

5F, Burdamoon Building, 815, Nonhyun-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, South Korea

Đặt lịch để tư vấn hãy gọi cho chúng tôi

Chúng tôi có chuyên viên tư vấn với bạn về hoạt động trong các kế hoạch tiếp theo của bạn!

Gọi cho chúng tôi ngay hôm nay

Hãy gọi đến số điện thoại: 010.2549.1575

Gửi email cho chúng tôi

Gửi email cho chúng tôi với đầy đủ thông tin về bạn

Chúng tôi đang chờ tin nhắn của bạn

Email: evitaclinic@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY

liên hệ để được tư vấn!