Dasar Privasi

Dasar Privasi ini (“Dasar”) menerangkan cara pengendalian maklumat yang disediakan atau dikumpulkan di laman web di mana Dasar ini disiarkan.

Di samping itu Dasar ini juga menerangkan maklumat yang disediakan atau dikumpulkan semasa menggunakan aplikasi Klinik Evita yang wujud di laman web atau platform syarikat lain.

Melalui Dasar ini, Klinik Evita menganggap maklumat peribadi pengguna sebagai penting dan memaklumkan kepada mereka tentang tujuan dan kaedah Klinik Evita menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh pengguna dan langkah-langkah yang diambil oleh Klinik Evita untuk melindungi maklumat peribadi tersebut.

Dasar ini akan berkuat kuasa pada hari ke-3 November, 2009 dan, sekiranya berlaku pengubahsuaiannya, Klinik Evita akan membuat notis awam mengenainya melalui menyiarkannya di papan buletin laman web Klinik Evita atau notis individu melalui penghantaran mel, faks atau e-mel).

1. Maklumat yang hendak dikumpul dan kaedah pengumpulan

(1) Item maklumat peribadi yang akan dikumpulkan

Maklumat peribadi yang akan dikumpulkan oleh Klinik Evita adalah seperti berikut:

 • Maklumat yang diberikan oleh pengguna
  Klinik Evita boleh mengumpul maklumat yang diberikan secara langsung oleh pengguna.< Item maklumat peribadi>
Tajuk perkhidmatan Item yang hendak dikumpul(contoh)
Perkhidmatan keahlian Internet ∘ Nama, alamat e-mel, ID, nombor telefon, alamat, maklumat kebangsaan, maklumat pengenalan kod (CI), maklumat pengenalan keahlian bertindih (DI)

∘ Untuk kanak-kanak di bawah umur, maklumat wakil undang-undang (nama, tarikh lahir, CI dan DI wakil undang-undang)

Perkhidmatan pembayaran dalam talian ∘ Nama, alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel

∘ Maklumat pembayaran termasuk nombor akaun dan nombor kad

∘ Maklumat penghantaran termasuk alamat penghantaran, nama dan maklumat hubungan penerima

∘ Maklumat bida, pembelian dan jualan

Perkhidmatan rangkaian sosial ∘ Nama, alamat e-mel, ID, nombor telefon, alamat, maklumat negara,

senarai alamat (kenalan)

∘ Maklumat tempat mengambil gambar dan tarikh penciptaan fail

∘ Maklumat penggunaan perkhidmatan anggota seperti jenis kandungan yang ditonton atau digunakan oleh ahli, kekerapan dan tempoh aktiviti ahli

 • Maklumat yang dikumpulkan semasa pengguna menggunakan perkhidmatan

Selain maklumat yang diberikan secara langsung oleh pengguna, Klinik Evita boleh mengumpul maklumat dalam perjalanan pengguna menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Evita.

Item maklumat peribadi

Senarai Item yang hendak dikumpul(contoh)
Maklumat peralatan ∘ Pengecam peralatan, sistem operasi, versi perkakasan, penyediaan peralatan dan nombor telefon
Maklumat log ∘ Data log, masa penggunaan, carian input perkataan oleh pengguna, alamat protokol internet,

kuki dan suar web

Maklumat lokasi ∘ Maklumat lokasi peranti termasuk lokasi geografi tertentu yang dikesan melalui GPS, Bluetooth atau Wi-Fi (terhad kepada kawasan yang dibenarkan di bawah undang-undang)
Maklumat lain ∘ Keutamaan, persekitaran iklan, halaman yang dilawati mengenai penggunaan perkhidmatan pengguna

(2) Kaedah pengumpulan

Klinik Evita mengumpul maklumat pengguna dengan cara berikut:

 • laman web, borang bertulis, faks, panggilan telefon, e-mel, alat untuk pengumpulan maklumat yang dibuat
 • Disediakan oleh syarikat rakan kongsi

2. Penggunaan maklumat yang dikumpulkan

Klinik Evita menggunakan maklumat pengguna yang dikumpul untuk tujuan berikut:

Penggunaan maklumat yang dikumpul

 • Pengurusan ahli dan pengenalan
 • Untuk mengesan dan menghalang penggunaan atau penyalahgunaan Perkhidmatan yang tidak dibenarkan atau penipuan
 • Pelaksanaan penyelesaian yuran kontrak dan perkhidmatan mengenai penyediaan perkhidmatan yang diminta oleh pengguna
 • Penambahbaikan perkhidmatan sedia ada dan pembangunan perkhidmatan baru
 • Membuat notis mengenai fungsi laman web atau aplikasi Klinik Evita atau perkara mengenai perubahan dasar
 • Untuk membantu anda berhubung dengan pengguna lain yang anda sudah kenali dan, dengan kebenaran anda, benarkan pengguna lain berhubung dengan anda
 • Membuat statistik penggunaan perkhidmatan ahli, menyediakan perkhidmatan dan meletakkan iklan berdasarkan ciri-ciri statistik
 • Memberi maklumat mengenai acara promosi serta peluang untuk mengambil bahagian
 • Untuk mematuhi undang-undang atau kewajipan undang-undang yang berkenaan
 • Penggunaan maklumat dengan persetujuan pengguna terlebih dahulu (contohnya, penggunaan iklan pemasaran)

Klinik Evita bersetuju bahawa ia akan mendapat persetujuan daripada pengguna, jika Klinik Evita berhasrat untuk menggunakan maklumat selain daripada yang dinyatakan dengan jelas dalam Dasar ini.

3. Berkongsi maklumat yang dikumpul

Kecuali untuk kes berikut, Klinik Evita tidak akan berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ke-3:

• apabila Klinik Evita berkongsi maklumat dengan sekutu, rakan kongsi dan pembekal perkhidmatannya;

 • Apabila ahli gabungan, rakan kongsi dan pembekal perkhidmatan Klinik Evita menjalankan perkhidmatan seperti pembayaran bil, pelaksanaan pesanan, penghantaran produk dan penyelesaian pertikaian (termasuk pertikaian mengenai pembayaran dan penghantaran) untuk dan bagi pihak Klinik Evita

• apabila pengguna bersetuju perkongsian terlebih dahulu;

 • Apabila pengguna memilih untuk diberikan oleh maklumat produk dan perkhidmatan syarikat tertentu dengan berkongsi maklumat peribadinya dengan syarikat-syarikat tersebut
 • Apabila pengguna memilih untuk membenarkan maklumat peribadinya dikongsi dengan tapak atau platform syarikat lain seperti laman rangkaian sosial
 • kes lain di mana pengguna memberi persetujuan terlebih dahulu untuk berkongsi maklumat peribadinya

• apabila perkongsian diperlukan oleh undang-undang

 • jika dikehendaki didedahkan oleh undang-undang dan peraturan; Atau
 • jika perlu didedahkan oleh agensi penyiasatan untuk mengesan jenayah mengikut prosedur dan kaedah seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan

4. Kuki, Suar dan Teknologi Serupa

Klinik Evita boleh mengumpul maklumat kolektif dan impersonal melalui ‘cookies’ atau ‘web beacons’.

Cookies adalah fail teks yang sangat kecil untuk dihantar kepada pelayar pengguna oleh pelayan yang digunakan untuk operasi laman web Klinik Evita dan akan disimpan dalam cakera keras komputer pengguna.

Web beacon adalah sebilangan kecil kod yang wujud di laman web dan e-mel. Dengan menggunakan suar web, kami mungkin tahu sama ada pengguna telah berinteraksi dengan web tertentu atau kandungan e-mel.

Fungsi ini digunakan untuk menilai, meningkatkan perkhidmatan dan mengatur pengalaman pengguna supaya perkhidmatan yang lebih baik dapat disediakan oleh Klinik Evita kepada pengguna

Item kuki yang akan dikumpulkan oleh Klinik Evita dan tujuan pengumpulan tersebut adalah seperti berikut:

Kategori Sebab-sebab penggunaan kuki dan maklumat tambahan
Kuki yang sangat diperlukan Kuki ini adalah sejenis kuki yang sangat diperlukan untuk pengguna menggunakan fungsi laman web Klinik Evita. Melainkan pengguna membenarkan kuki ini, perkhidmatan seperti troli beli-belah atau pembayaran bil elektronik tidak dapat disediakan. Kuki ini tidak mengumpul apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk pemasaran atau menghafal laman-laman yang dilawati oleh pengguna (Contoh kuki yang diperlukan)

Menghafal maklumat yang dimasukkan dalam borang tertib semasa mencari halaman lain semasa sesi pelayar web

∘ Untuk halaman produk dan daftar keluar, menghafal perkhidmatan yang dipesan

Semak sama ada log masuk dibuat di laman web

∘ Semak sama ada pengguna dihubungkan dengan perkhidmatan yang betul laman web Klinik Evita manakala Klinik Evita mengubah cara mengendalikan laman webnya

∘ Sambungkan pengguna dengan aplikasi atau pelayan perkhidmatan tertentu

Kuki Prestasi Kuki ini mengumpul maklumat bagaimana pengguna menggunakan laman web Klinik Evita seperti maklumat halaman yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna. Data ini membantu Klinik Evita untuk mengoptimumkan laman webnya supaya pengguna dapat mencari laman web itu dengan lebih selesa. Kuki ini tidak mengumpul sebarang maklumat pengguna. Mana-mana dan semua maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini akan diproses secara kolektif dan tanpa nama akan dijamin. (Contoh kuki prestasi)

∘ Analisis web: menyediakan data statistik mengenai cara menggunakan laman web

∘ Bayaran balas iklan: semak kesan iklan Klinik Evita

∘ Mengesan syarikat gabungan; salah seorang pelawat Klinik Evita memberikan maklum balas tanpa nama kepada syarikat gabungan

∘ Pengurusan ralat: mengukur ralat yang mungkin berlaku untuk memberi bantuan untuk memperbaiki laman web

∘ Ujian reka bentuk: menguji reka bentuk lain laman web Klinik Evita

Kuki fungsi Kuki ini digunakan untuk menghafal persediaan supaya Klinik Evita menyediakan perkhidmatan dan meningkatkan lawatan pengguna. Sebarang maklumat yang dikumpulkan oleh kuki ini tidak mengenal pasti pengguna secara individu. (Contoh kuki kefungsian)

∘ Menghafal persediaan yang digunakan seperti susun atur, saiz teks, persediaan asas dan warna

∘ Menghafal apabila pelanggan menjawab kaji selidik yang dijalankan oleh Klinik Evita

Kuki Sasaran atau Kuki Pengiklanan Kuki ini berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ke-3 seperti butang ‘baik’ dan ‘kongsi’. Pihak ke-3 menyediakan perkhidmatan ini dengan menyedari bahawa pengguna melawat laman web Klinik Evita. (Contoh kuki sasaran atau kuki pengiklanan)

menjalankan PR kepada pengguna sebagai sasaran di laman web lain dengan menyambung melalui rangkaian sosial dan rangkaian ini menggunakan maklumat lawatan pengguna

∘ Menyediakan maklumat lawatan pengguna ke agensi iklan supaya mereka boleh mencadangkan iklan yang boleh menarik minat pengguna

Pengguna mempunyai pilihan untuk pemasangan kuki.
Jadi, mereka boleh membenarkan semua kuki dengan menetapkan pilihan dalam pelayar web, membuat setiap kuki diperiksa apabila ia disimpan, atau menolak semua kuki untuk disimpan:
Dengan syarat bahawa, jika pengguna menolak pemasangan kuki, mungkin sukar bagi pengguna tersebut untuk menggunakan bahagian-bahagian perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Evita.

5. Hak pengguna untuk mengakses dan memilih

Pengguna atau wakil undang-undang mereka, sebagai ejen utama maklumat, boleh menjalankan pilihan berikut mengenai pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat peribadi oleh Klinik Evita:

 • menjalankan hak untuk mengakses maklumat peribadi;
 • membuat pembetulan atau penghapusan;
 • membuat penggantungan sementara rawatan maklumat peribadi; Atau
 • meminta penarikan balik persetujuan mereka yang diberikan sebelum ini

Jika, untuk melaksanakan pilihan di atas, anda, sebagai pengguna, menggunakan menu ‘pindaan maklumat ahli laman web atau hubungi Klinik Evita dengan menggunakan telefon wakil atau menghantar dokumen atau e-mel, atau menggunakan telefon ke jabatan yang bertanggungjawab (atau orang yang bertanggungjawab terhadap pengurusan maklumat peribadi), Klinik Evita akan mengambil langkah-langkah tanpa berlengah-lengah:
Dengan syarat bahawa Klinik Evita boleh menolak permintaan anda hanya setakat yang wujud sama ada sebab yang betul seperti yang ditetapkan dalam undang-undang atau sebab yang setara.

6. Keselamatan

Klinik Evita menganggap keselamatan maklumat peribadi penggunaan sebagai sangat penting.
Klinik Evita membina langkah-langkah keselamatan berikut untuk melindungi maklumat peribadi pengguna daripada sebarang akses, pelepasan, penggunaan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan

 • Penyulitan maklumat peribadi
 • Menghantar maklumat peribadi pengguna dengan menggunakan zon komunikasi yang disulitkan
 • Simpan maklumat penting seperti kata laluan selepas menyulitkannya
 • Tindakan balas terhadap penggodaman
 • Memasang sistem di zon akses luaran yang dikawal untuk mengelakkan kebocoran atau kerosakan maklumat peribadi pengguna dengan menggodam atau virus komputer
 • Mewujudkan dan melaksanakan pelan pengurusan dalaman
 • Memasang dan mengendalikan sistem kawalan capaian
 • Mengambil langkah-langkah untuk mencegah penempaan atau pengubahan rekod akses

7. Perlindungan maklumat peribadi kanak-kanak

Pada dasarnya, Klinik Evita tidak mengumpul apa-apa maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun atau umur minimum yang setara seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dalam bidang kuasa yang berkaitan.
Laman web, produk dan perkhidmatan Klinik Evita adalah yang akan diberikan kepada orang biasa, pada dasarnya.
Laman web atau aplikasi Klinik Evita mempunyai fungsi untuk melakukan had umur supaya kanak-kanak tidak boleh menggunakannya dan Klinik Evita tidak dengan sengaja mengumpul apa-apa maklumat peribadi daripada kanak-kanak melalui fungsi itu.

(Prosedur tambahan untuk mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak)
Walau bagaimanapun, jika Klinik Evita mengumpul sebarang maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur minimum 13 tahun atau setara seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dalam bidang kuasa yang berkaitan untuk perkhidmatan atas sebab yang tidak dapat dielakkan, Klinik Evita akan melalui prosedur tambahan yang berikut untuk melindungi maklumat peribadi kanak-kanak:

 • mendapatkan persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak untuk mengumpul maklumat peribadi kanak-kanak atau menghantar terus maklumat produk dan perkhidmatan Klinik Evita
 • memberi ibu bapa atau penjaga kanak-kanak notis tentang dasar perlindungan privasi Klinik Evita untuk kanak-kanak termasuk item, tujuan dan perkongsian maklumat peribadi yang dikumpulkan
 • memberi kepada wakil undang-undang kanak-kanak hak untuk mengakses maklumat peribadi kanak-kanak tersebut / pembetulan atau penghapusan maklumat peribadi / penggantungan sementara rawatan

maklumat peribadi/ dan permohonan penarikan balik persetujuan mereka yang diberikan sebelum ini

 • hadkan jumlah maklumat peribadi melebihi yang diperlukan untuk penyertaan dalam aktiviti dalam talian

8. Pengubahsuaian Dasar Perlindungan Privasi

Klinik Evita mempunyai hak untuk meminda atau mengubah suai Dasar ini dari semasa ke semasa dan, dalam kes sedemikian, Klinik Evita akan membuat notis awam mengenainya melalui papan buletin laman webnya (atau melalui notis individu seperti dokumen bertulis, faks atau e-mel) dan mendapatkan persetujuan daripada pengguna jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkaitan.

9. Lain-lain

(1) Penghantaran data

Memandangkan ia terlibat dalam perniagaan global, Klinik Evita boleh memberikan maklumat peribadi pengguna kepada syarikat-syarikat yang terletak di negara lain untuk tujuan seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Dasar ini. Untuk tempat-tempat di mana maklumat peribadi dihantar, disimpan atau diproses, Klinik Evita mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi tersebut.

(Jika digunakan di AS, langkah-langkah keselamatan tambahan mungkin tersedia) Di samping itu, apabila maklumat peribadi yang diperoleh dari Kesatuan Eropah digunakan atau didedahkan, Klinik Evita mungkin perlu mematuhi prinsip pelabuhan selamat seperti yang dikehendaki oleh Jabatan Perdagangan AS, mengambil langkah lain atau mendapatkan persetujuan daripada pengguna setakat yang mematuhi peraturan EU untuk menggunakan peruntukan perjanjian standard yang diluluskan oleh organisasi pelaksana EU atau mendapatkan langkah selamat yang betul.

(2) Laman dan perkhidmatan pihak ke-3

Laman web, produk atau perkhidmatan Klinik Evita mungkin termasuk pautan kepada pihak ke-3 dan dasar perlindungan privasi laman web pihak ke-3 mungkin berbeza. Oleh itu, pengguna perlu menyemak dasar tapak pihak ke-3 yang dikaitkan dengan tapak Klinik Evita.

10. Jabatan Bertanggungjawab bagi Klinik Evita

Klinik Evita menetapkan jabatan dan orang yang bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi berikut untuk melindungi maklumat peribadi pelanggan dan menangani aduan daripada pelanggan:

Jabatan yang bertanggungjawab terhadap perlindungan privasi dan perkhidmatan pelanggan :

 • orang yang bertanggungjawab : Jeon Cheol Woo
 • Alamat : Klinik Evita, 5floor, Bangunan Burdamoon, 815, Nonhyun-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea Selatan
 • Tel.:+82 02 549 1575
 • E-mel: evitaclinic@gmail.com

Tarikh kemas kini terakhir: 3rd, Mac, 2017