Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) giải thích cách xử lý thông tin được cung cấp hoặc thu thập trong các trang web mà Chính sách này được đăng.

Ngoài ra, Chính sách cũng giải thích các thông tin được cung cấp hoặc thu thập trong quá trình sử dụng các ứng dụng của Evita Clinic tồn tại trong các trang web hoặc nền tảng của công ty khác.

Thông qua Chính sách này, Evita Clinic coi thông tin cá nhân của người dùng là quan trọng và thông báo cho họ về mục đích và phương pháp của Evita Clinic bằng cách sử dụng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp và các biện pháp mà Phòng khám Evita thực hiện để bảo vệ những thông tin cá nhân đó.

Chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11 năm 2009 và trong trường hợp sửa đổi, Phòng khám Evita sẽ thông báo công khai về nó thông qua việc đăng nó lên bảng thông báo trên trang web của Evita Clinic hoặc thông báo cá nhân thông qua việc gửi thư, fax hoặc e-mail).

1. Thông tin cần thu thập và phương thức thu thập

(1) Các mục thông tin cá nhân sẽ được thu thập

Các mục thông tin cá nhân được Evita Clinic thu thập như sau:

 • Thông tin do người dùng cung cấp
  Phòng khám Evita có thể thu thập thông tin do người dùng trực tiếp cung cấp.< Các mục thông tin cá nhân>
Tiêu đề dịch vụ Các vật phẩm cần thu thập (ví dụ)
Dịch vụ thành viên Internet ∘ Tên, địa chỉ email, ID, số điện thoại, địa chỉ, thông tin quốc gia, thông tin nhận dạng được mã hóa (CI), thông tin nhận dạng của tư cách thành viên chồng chéo (DI)

∘ Đối với người chưa thành niên, thông tin của người đại diện theo pháp luật (tên, ngày sinh, CI và DI của người đại diện theo pháp luật)

Dịch vụ thanh toán trực tuyến ∘ Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email

∘ Thông tin thanh toán bao gồm số tài khoản và số thẻ

∘ Thông tin giao hàng bao gồm địa chỉ giao hàng, tên và thông tin liên lạc của người nhận

∘ Thông tin về hồ sơ dự thầu, mua bán

Dịch vụ mạng xã hội ∘ Tên, địa chỉ email, ID, số điện thoại, địa chỉ, thông tin quốc gia,

Danh sách địa chỉ (người quen)

∘ Thông tin về nơi chụp ảnh và ngày tạo tệp

∘ Thông tin về việc sử dụng dịch vụ của các thành viên như loại nội dung được các thành viên xem hoặc sử dụng, tần suất và thời gian hoạt động của các thành viên

 • Thông tin được thu thập trong khi người dùng sử dụng dịch vụ

Bên cạnh thông tin do người dùng trực tiếp cung cấp, Phòng khám Evita có thể thu thập thông tin trong quá trình người dùng sử dụng dịch vụ do Phòng khám Evita cung cấp.

Các mục thông tin cá nhân

Danh sách Các vật phẩm cần thu thập (ví dụ)
Thông tin thiết bị ∘ Mã định danh thiết bị, hệ thống hoạt động, phiên bản phần cứng, thiết lập thiết bị và số điện thoại
Thông tin nhật ký ∘ Dữ liệu nhật ký, thời gian sử dụng, tìm kiếm đầu vào từ của người dùng, địa chỉ giao thức internet,

Cookie và đèn hiệu web

Thông tin vị trí ∘ Thông tin về vị trí thiết bị bao gồm vị trí địa lý cụ thể được phát hiện thông qua GPS, Bluetooth hoặc Wi-Fi (giới hạn ở khu vực được phép theo luật)
Thông tin khác ∘ Sở thích, môi trường quảng cáo, các trang đã truy cập liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của người dùng

(2) Phương pháp thu thập

Phòng khám Evita thu thập thông tin của người dùng theo cách sau:

 • trang web, biểu mẫu bằng văn bản, fax, gọi điện thoại, e-mail, công cụ để thu thập thông tin đã tạo
 • được cung cấp bởi các công ty đối tác

2. Sử dụng thông tin thu thập được

Phòng khám Evita sử dụng thông tin thu thập được của người dùng cho các mục đích sau:

Sử dụng thông tin thu thập được

 • Quản lý và nhận dạng thành viên
 • Để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ trái phép hoặc gian lận
 • Thực hiện hợp đồng và quyết toán phí dịch vụ đối với việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người sử dụng
 • Cải thiện các dịch vụ hiện có và phát triển các dịch vụ mới
 • Thông báo về chức năng của các trang web hoặc ứng dụng của Evita Clinic hoặc các vấn đề về thay đổi chính sách
 • Để giúp bạn kết nối với những người dùng khác mà bạn đã biết và với sự cho phép của bạn, hãy cho phép những người dùng khác kết nối với bạn
 • Để thống kê việc sử dụng dịch vụ của thành viên, cung cấp dịch vụ và đặt quảng cáo dựa trên các đặc điểm thống kê
 • Để cung cấp thông tin về các sự kiện khuyến mại cũng như cơ hội tham gia
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc nghĩa vụ pháp lý
 • Sử dụng thông tin với sự đồng ý trước của người dùng (ví dụ: sử dụng quảng cáo tiếp thị)

Phòng khám Evita đồng ý rằng họ sẽ nhận được sự đồng ý từ người dùng, nếu Evita Clinic muốn sử dụng thông tin khác với những thông tin được nêu rõ trong Chính sách này.

3. Chia sẻ thông tin thu thập được

Ngoại trừ các trường hợp sau, Phòng khám Evita sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ 3:

• khi Evita Clinic chia sẻ thông tin với các chi nhánh, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của mình;

 • Khi các chi nhánh, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của Evita Clinic thực hiện các dịch vụ như thanh toán hóa đơn, thực hiện đơn đặt hàng, giao sản phẩm và giải quyết tranh chấp (bao gồm tranh chấp về thanh toán và giao hàng) cho và thay mặt cho Phòng khám Evita

• khi người dùng đồng ý chia sẻ trước;

 • khi người dùng chọn được cung cấp bởi thông tin sản phẩm và dịch vụ của một số công ty nhất định bằng cách chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các công ty đó
 • khi người dùng chọn cho phép thông tin cá nhân của mình được chia sẻ với các trang web hoặc nền tảng của các công ty khác như các trang mạng xã hội
 • các trường hợp khác mà người dùng đồng ý trước để chia sẻ thông tin cá nhân của mình

• khi việc chia sẻ được yêu cầu bởi luật pháp

 • nếu luật pháp và quy định yêu cầu; hoặc
 • trường hợp cần được Cơ quan điều tra tiết lộ để phát hiện tội phạm theo đúng quy trình, phương pháp theo quy định của pháp luật và quy định.

4. Cookie, đèn hiệu và các công nghệ tương tự

Phòng khám Evita có thể thu thập thông tin tập thể và cá nhân thông qua ‘cookie’ hoặc ‘đèn hiệu web’.

Cookie là các tệp văn bản rất nhỏ được gửi đến trình duyệt của người dùng bởi máy chủ được sử dụng cho hoạt động của các trang web của Evita Clinic và sẽ được lưu trữ trong đĩa cứng của máy tính của người dùng.

Đèn hiệu web là một số lượng nhỏ mã tồn tại trên các trang web và e-mail. Bằng cách sử dụng đèn hiệu web, chúng tôi có thể biết liệu người dùng đã tương tác với một số trang web nhất định hay nội dung của email.

Các chức năng này được sử dụng để đánh giá, cải thiện dịch vụ và thiết lập trải nghiệm của người dùng để Phòng khám Evita có thể cung cấp các dịch vụ được cải thiện nhiều cho người dùng

Các mục cookie được Evita Clinic thu thập và mục đích của việc thu thập như sau:

Loại Lý do sử dụng cookie và thông tin bổ sung
Cookie thực sự cần thiết Cookie này là một loại cookie không thể thiếu để người dùng sử dụng các chức năng của trang web của Evita Clinic. Trừ khi người dùng cho phép cookie này, các dịch vụ như giỏ hàng hoặc thanh toán hóa đơn điện tử không thể được cung cấp. Cookie này không thu thập bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để tiếp thị hoặc ghi nhớ các trang web mà người dùng đã truy cập (Ví dụ về các cookie cần thiết)

∘ Ghi nhớ thông tin đã nhập trong biểu mẫu đặt hàng trong khi tìm kiếm các trang khác trong phiên trình duyệt web

∘ Đối với trang sản phẩm và thanh toán, hãy ghi nhớ các dịch vụ đã đặt hàng

∘ Kiểm tra xem đăng nhập có được thực hiện trên trang web không

∘ Kiểm tra xem người dùng có được kết nối với các dịch vụ chính xác của trang web của Evita Clinic hay không trong khi Evita Clinic thay đổi cách vận hành trang web của mình

∘ Kết nối người dùng với ứng dụng hoặc máy chủ nhất định của dịch vụ

Cookie hiệu suất Cookie này thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web của Evita Clinic, chẳng hạn như thông tin của các trang được người dùng truy cập nhiều nhất. Dữ liệu này giúp Evita Clinic tối ưu website của mình để người dùng có thể tìm kiếm trang web đó thoải mái hơn. Cookie này không thu thập bất kỳ thông tin nào của người dùng. Bất kỳ và tất cả thông tin được thu thập bởi cookie này sẽ được xử lý chung và tính ẩn danh sẽ được đảm bảo. (Ví dụ về cookie hiệu suất)

∘ Phân tích web: cung cấp dữ liệu thống kê về cách sử dụng website

∘ Phí phản hồi quảng cáo: kiểm tra hiệu quả quảng cáo của Evita Clinic

∘ Truy tìm các công ty liên kết; một trong những khách truy cập của Phòng khám Evita cung cấp phản hồi ẩn danh cho các công ty liên kết

∘ Quản lý lỗi: đo lường lỗi có thể xảy ra để giúp cải thiện trang web

∘ Thử nghiệm thiết kế: thử nghiệm thiết kế khác của trang web của Evita Clinic

Cookie chức năng Cookie này được sử dụng để ghi nhớ các thiết lập để Evita Clinic cung cấp dịch vụ và cải thiện lượt truy cập của người dùng. Bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi cookie này không nhận dạng từng người dùng. (Ví dụ về cookie chức năng)

∘ Ghi nhớ các thiết lập được áp dụng như bố cục, kích thước văn bản, thiết lập cơ bản và màu sắc

∘ Ghi nhớ khi khách hàng trả lời khảo sát do Phòng khám Evita thực hiện

Cookie nhắm mục tiêu hoặc cookie quảng cáo Cookie này được kết nối với các dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp, chẳng hạn như các nút ‘tốt’ và ‘chia sẻ’. Bên thứ 3 cung cấp các dịch vụ này bằng cách nhận ra rằng người dùng truy cập trang web của Phòng khám Evita. (Ví dụ về cookie nhắm mục tiêu hoặc cookie quảng cáo)

∘ thực hiện PR cho người dùng làm mục tiêu trong các trang web khác bằng cách kết nối thông qua mạng xã hội và các mạng này sử dụng thông tin truy cập của người dùng

∘ cung cấp thông tin về lượt truy cập của người dùng vào các đại lý quảng cáo để họ có thể đề xuất một quảng cáo có thể thu hút sự quan tâm của người dùng

Người dùng có một tùy chọn để cài đặt cookie.
Vì vậy, họ có thể cho phép tất cả cookie bằng cách đặt tùy chọn trong trình duyệt web, kiểm tra từng cookie bất cứ khi nào nó được lưu hoặc từ chối lưu tất cả cookie:
Với điều kiện là, nếu người dùng từ chối cài đặt cookie, người dùng đó có thể khó sử dụng các phần dịch vụ do Evita Clinic cung cấp.

5. Quyền truy cập và tùy chọn của người dùng

Người dùng hoặc đại diện pháp lý của họ, với tư cách là đại lý chính của thông tin, có thể thực hiện các tùy chọn sau liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của Phòng khám Evita:

 • thực hiện quyền truy cập thông tin cá nhân;
 • sửa chữa hoặc xóa;
 • tạm ngừng xử lý thông tin cá nhân; hoặc
 • yêu cầu rút lại sự đồng ý của họ đã cung cấp trước đó

Nếu, để thực hiện các tùy chọn trên, bạn, với tư cách là người dùng, sử dụng menu ‘sửa đổi thông tin thành viên của trang web hoặc liên hệ với Phòng khám Evita bằng cách sử dụng điện thoại đại diện hoặc gửi tài liệu hoặc e-mail, hoặc sử dụng điện thoại đến bộ phận chịu trách nhiệm (hoặc người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân), Phòng khám Evita sẽ thực hiện các biện pháp ngay lập tức:
Với điều kiện là Phòng khám Evita chỉ có thể từ chối yêu cầu của bạn trong phạm vi tồn tại nguyên nhân thích hợp theo quy định của pháp luật hoặc nguyên nhân tương đương.

6. Bảo mật

Phòng khám Evita coi việc bảo mật thông tin cá nhân của việc sử dụng là rất quan trọng.
Evita Clinic xây dựng các biện pháp bảo mật sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi mọi truy cập, phát hành, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép

 • Mã hóa thông tin cá nhân
 • Truyền thông tin cá nhân của người dùng bằng cách sử dụng vùng liên lạc được mã hóa
 • Lưu trữ thông tin quan trọng như mật khẩu sau khi mã hóa nó
 • Các biện pháp đối phó chống hack
 • Cài đặt một hệ thống trong khu vực truy cập bên ngoài được kiểm soát để ngăn chặn rò rỉ hoặc làm hỏng thông tin cá nhân của người dùng do hack hoặc vi rút máy tính
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản trị nội bộ
 • Cài đặt và vận hành hệ thống kiểm soát truy cập
 • Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn việc giả mạo hoặc thay đổi hồ sơ truy cập

7. Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em

Về nguyên tắc, Phòng khám Evita không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định của pháp luật tại khu vực tài phán liên quan.
Trang web, sản phẩm và dịch vụ của Phòng khám Evita là những trang được cung cấp cho người bình thường, về nguyên tắc.
Trang web hoặc ứng dụng của Phòng khám Evita có chức năng giới hạn độ tuổi để trẻ em không thể sử dụng và Phòng khám Evita không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em thông qua chức năng đó.

(Thủ tục bổ sung để thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em)
Tuy nhiên, nếu Phòng khám Evita thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định của pháp luật tại khu vực pháp lý liên quan đối với các dịch vụ vì lý do không thể tránh khỏi, Phòng khám Evita sẽ thực hiện thủ tục bổ sung sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân đó của trẻ em:

 • có được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em để thu thập thông tin cá nhân của trẻ em hoặc trực tiếp gửi thông tin sản phẩm và dịch vụ của Evita Clinic
 • thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Evita Clinic đối với trẻ em bao gồm các mục, mục đích và chia sẻ thông tin cá nhân thu thập được
 • Cấp cho đại diện hợp pháp của trẻ em quyền truy cập vào thông tin cá nhân của trẻ em đó / chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân / đình chỉ tạm thời việc xử lý

thông tin cá nhân / và yêu cầu rút lại sự đồng ý của họ đã cung cấp trước đó

 • Giới hạn lượng thông tin cá nhân vượt quá mức cần thiết để tham gia vào các hoạt động trực tuyến

8. Sửa đổi chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Evita Clinic có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Chính sách này theo thời gian và trong trường hợp đó, Phòng khám Evita sẽ thông báo công khai về chính sách này thông qua bảng thông báo trên trang web của mình (hoặc thông qua thông báo cá nhân như tài liệu bằng văn bản, fax hoặc e-mail) và nhận được sự đồng ý từ người dùng nếu luật pháp có liên quan yêu cầu.

9. Khác

(1) Truyền dữ liệu

Xem xét việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh toàn cầu, Phòng khám Evita có thể cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho các công ty ở các quốc gia khác cho mục đích như được nêu rõ trong Chính sách này. Đối với những nơi mà thông tin cá nhân được truyền tải, lưu giữ hoặc xử lý, Phòng khám Evita thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân đó.

(Nếu được sử dụng ở Hoa Kỳ, các biện pháp bảo mật bổ sung có thể có sẵn) Ngoài ra, khi thông tin cá nhân thu được từ Liên minh Châu Âu được sử dụng hoặc tiết lộ, Phòng khám Evita có thể phải tuân thủ nguyên tắc bến cảng an toàn theo yêu cầu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thực hiện các biện pháp khác hoặc nhận được sự đồng ý từ người dùng cho đến khi những người đó tuân thủ các quy định của EU để sử dụng điều khoản thỏa thuận tiêu chuẩn được phê duyệt bởi các tổ chức thực thi của EU hoặc đảm bảo các biện pháp an toàn thích hợp.

(2) Các trang web và dịch vụ của bên thứ 3

Trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của Phòng khám Evita có thể bao gồm các liên kết đến các liên kết của bên thứ 3 và chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web của bên thứ 3 có thể khác nhau. Do đó, người dùng bắt buộc phải kiểm tra thêm chính sách của trang web của bên thứ 3 được liên kết với trang web của Phòng khám Evita.

10. Khoa trách nhiệm của Phòng khám Evita

Phòng khám Evita chỉ định bộ phận và người phụ trách thông tin cá nhân sau đây để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và giải quyết các khiếu nại từ khách hàng:

Bộ phận chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư và dịch vụ khách hàng:

 • người phụ trách: Jeon Cheol Woo
 • Địa chỉ : Evita Clinic, 5floor, Burdamoon Building, 815, Nonhyun-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc
 • Điện thoại:+82 02 549 1575
 • E-mail: evitaclinic@gmail.com

Ngày cập nhật mới nhất: 3rd, March, 2017