Liv, một người Mexico và có ảnh hưởng sống ở Hàn Quốc, đã phỏng vấn tại Phòng khám Evita với sự giúp đỡ của nhóm du lịch y tế Gangnam-gu và tải video lên.
Đăng ký và lượt thích là một thế mạnh.