Các dịch vụ đặc biệt và chăm sóc khách hàng của chúng tôi đã được đánh giá cao với Giải thưởng Dịch vụ Bệnh nhân WhatClinic danh giá năm 2021.