Trong phòng khám Evita
Quy trình Nâng cơ mặt để sử dụng các chủ đề đặc biệt.

Được giới thiệu cho một sợi chỉ an toàn và hấp thụ cố định “Blue Rose” mà PDO phát điên.

 

Đã có mặt tại Nhật Bản dưới cái tên “Mint Lifting”,
“Bông hồng xanh” này đã từng là những sản phẩm bán chạy nhất.
Để biết thêm thông tin,

[custom_button style=”btn_small btn_type5″ icon=”icon-angle-right” target=”_blank” href=”http://www.evitaclinic.com/portfolio/bluerose/”]Thêm thông tin[/custom_button]