Bảo hiểm y tế tư nhân

Nhận bảo hiểm cho các điều kiện và phương pháp điều trị cụ thể.

Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc

Nếu bạn đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Y tế Quốc gia ở Hàn Quốc, bạn sẽ được bảo hiểm bởi chương trình y tế quốc gia.

  • Người nước ngoài đã đăng ký với Văn phòng xuất nhập cảnh hoặc người Hàn Quốc ở nước ngoài

  • Bất kỳ người nước ngoài hoặc người Hàn Quốc ở nước ngoài nào đã ở lại Hàn Quốc hơn sáu tháng đều phải đăng ký bảo hiểm y tế bắt buộc

Lập kế hoạch thuế

Eiusmod tempor incididunt ipsum ut labore dolore magna aliqua. Ut enim minim veniam duisy ipsum sed quis.

Bảo hiểm y tế quốc tế

Từ những người mới được chỉ định ở nước ngoài, đến những người nước ngoài dày dạn kinh nghiệm, đến những người du mục kỹ thuật số, Cigna đều được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bạn.

Công ty CVS Health®

Aetna là tên thương hiệu được sử dụng cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một hoặc nhiều công ty thuộc tập đoàn Aetna, bao gồm Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Aetna và các chi nhánh (Aetna).

Lập kế hoạch thuế

Eiusmod tempor incididunt ipsum ut labore dolore magna aliqua. Ut enim minim veniam duisy ipsum sed quis.

Hiệp hội Bảo vệ Dịch vụ Đối ngoại Hoa Kỳ

AFSPA là nhà cung cấp hàng đầu các lợi ích y tế sáng tạo, đổi mới, các chương trình bảo hiểm và dịch vụ chuyên nghiệp cũng như nguồn lực chuyên gia cho toàn bộ lực lượng lao động Liên bang.

Bảo hiểm giáo dục

Trong hơn 40 năm, TieCare International đã dẫn đầu trong việc cung cấp các kế hoạch phúc lợi nhân viên tùy chỉnh cho các trường học trên toàn thế giới.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Kiểm tra trước để xem những điều kiện, phương pháp điều trị và phẫu thuật nào được bảo hiểm của bạn chi trả.

Đối với bất kỳ loại thắc mắc nào, Vui lòng gọi

+82 10 9549 1575

Lầu 5, 815, Nonhyun-ro, Gnangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc

evitaclinic@gmail.com