Trưởng nhóm Điều phối viên “Choi” của Phòng khám Evita của chúng tôi rời công ty do kết hôn.

Chúng tôi tìm thấy một điều phối viên mới trong một bệnh viện.
Vị trí toàn thời gian

Thứ Hai đến Thứ Sáu

9:30 sáng ~ 8:00 tối

 

Trách nhiệm

  • Lễ tân (Trình độ nhập cảnh) cho người nước ngoài. (Phiên dịch tiếng Anh)
  • Đảm bảo thủ tục lập hóa đơn (thanh toán).
  • Duy trì lịch, Theo dõi & xem lại email & cuộc gọi
  • Làm việc chặt chẽ với bác sĩ, khách hàng và nhà cung cấp trong các hoạt động hàng ngày

Lương gộp

  • Hàn Quốc 4 bảo hiểm.
  • Kỳ nghỉ 14 ngày trong 1 năm.
  • Tham gia lương hưu của Dịch vụ Hưu trí Quốc gia.

Trình độ chuyên môn

  • Nói tiếng Hàn & tiếng Anh tốt
  • Cần giới thiệu bản thân

Gửi email đến evitaclinic@gmail.com