Phòng khám Evita, dịch vụ du lịch y tế được chứng nhận.

Trong hạng mục Hoàn thuế, phòng khám Evita được chọn làm chứng nhận.

Nếu bạn phẫu thuật thẩm mỹ (thẩm mỹ), bạn có thể được hoàn lại 10%.

Quá trình hoàn tiền bằng cách sử dụng các ki-ốt đã trở nên dễ dàng hơn trong năm nay.

Tìm thêm: https://www.koreataxfree.com/index.do (Ở đầu trang web, hãy chọn ngôn ngữ của bạn bằng tiếng Anh)