Cách chuẩn bị tư vấn

2022-12-12T10:32:40+09:00

Tư vấn không phải là một bài giảng từ bác sĩ phẫu thuật của bạn. Hãy đặt ra một số câu hỏi. Viết nó ra để bạn không quên. Bằng cách này, bạn sẽ có thể thỏa mãn mọi tò mò và nghi ngờ mà bạn có thể có. Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì từ câu hỏi về chính cuộc phẫu thuật đến kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn quyết định phẫu thuật trong cùng một ngày.