“Bây giờ chỉ là một tuần kể từ khi tôi làm môi, nhưng..”

2022-12-13T10:38:29+09:00

Tôi chọn Phòng khám Evita vì ngay từ đầu điều phối viên cho người nước ngoài, cô Lee luôn trả lời email của tôi với tất cả các chi tiết và chi phí điều trị cũng giống như bệnh nhân Hàn Quốc.