Tiêm chủng

Tiêm phòng cúm

2022-12-13T09:56:15+09:00

Virus cúm đang lưu hành ở mức cao hơn trong dân số. Vắc-xin cúm theo mùa hàng năm (tiêm phòng cúm hoặc vắc-xin cúm dạng xịt mũi) là cách tốt nhất để giảm nguy cơ bạn sẽ bị cúm theo mùa và lây lan sang người khác.

Tiêm phòng cúm2022-12-13T09:56:15+09:00
Go to Top