Phẫu thuật tuyến vú và sinh thiết?

2021-11-24T13:17:43+09:00

Những người đàn ông muốn điều trị nữ hóa tuyến vú tại nam cũng vì lý do thẩm mỹ. Tuy nhiên, tuyến phải được loại bỏ và bạn phải biết rằng sinh thiết là cần thiết.