Tôi vô cùng biết ơn Tiến sĩ Jeon và nhóm của ông, họ thực sự thực hiện thay đổi cuộc sống và…