Bệnh nhân đã phẫu thuật ngày hôm qua đã đến chăm sóc hôm nay và mua bánh mì cho chúng tôi.
Cảm ơn bạn!!
Nhân tiện, nhân viên Evita của chúng tôi luôn chú ý đến hình dạng cơ thể của chúng tôi.
Haha~