13, Tháng Mười Hai năm 2022

B*****,
( Đánh giá được xác minh qua email)

Các nhân viên rất thân thiện và hữu ích trong suốt quá trình
Gynecomastia • Trả phí: ₩ 2500000
Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ vú của mình được thực hiện ở đây tại Phòng khám Evita và tôi rất vui mừng với kết quả của mình. Tôi đã bị Gynecomastia Lớp 2, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của tôi và nhờ bác sĩ Jeon, tôi cảm thấy như mình có thể sống cuộc sống của mình bây giờ.

Các nhân viên rất thân thiện và hữu ích trong toàn bộ quá trình và tôi cảm thấy rằng tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời một cách dễ hiểu. Tôi thực sự biết ơn bác sĩ Jeon và các nhân viên tại Phòng khám Evita.