Nhân viên 🥰 rất chu đáo không kém phần chu đáo phiên dịch, mà tôi rất biết ơn! Tôi thích mọi thứ, không có biến chứng! Tôi đã sẵn sàng để trở lại một lần nữa. Hẹn gặp lại sớm)))