Việc một người có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc trước, trong và sau khi phẫu thuật là điều bình thường. Bác sĩ phẫu thuật và nhân viên tại Phòng khám Evita biết và hiểu cảm xúc của bệnh nhân chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe sự thất vọng của họ. Và chúng tôi luôn đảm bảo trả lời mọi câu hỏi một cách chính xác và nhanh chóng để bệnh nhân hài lòng. Chúng tôi làm điều đó không chỉ cho mục đích cung cấp dịch vụ tốt , mà còn bởi vì chúng tôi thực sự quan tâm. Chúng tôi quan tâm đến nhu cầu của bệnh nhân. Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của họ. Chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của họ. Chúng tôi quan tâm đến mục tiêu thể chất của họ và chúng tôi muốn giúp họ đạt được điều đó. Chúng tôi cho họ thấy sự quan tâm ngay từ khi họ bước vào phòng khám của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi. Bởi vì đó là những gì chúng tôi làm, CHÚNG TÔI QUAN TÂM.

Dưới đây là một đánh giá hạnh phúc và hài lòng khác từ một trong những bệnh nhân của chúng tôi đã trải qua Gynecomastia trong phòng khám của chúng tôi. Cảm ơn Jong vì đánh giá rất chi tiết và trung thực này!

 

 

Đánh giá Evita Clinic Gynecomastia