“Kết quả tốt hơn những gì tôi mong đợi”

____________________________________________________________________________________

Angela!!! (Ôm) Tôi biết bạn là một người phụ nữ rất bận rộn. Chúng tôi chân thành đánh giá cao thời gian bạn đã dành để viết bài đánh giá này. Bạn biết bạn không cần phải làm vậy nhưng bạn vẫn làm. Bạn đã làm rất nhiều cho chúng tôi rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì lòng tốt của bạn và cho tất cả mọi thứ! Đó là niềm vui của chúng tôi để có thể làm phẫu thuật của bạn và chăm sóc cho bạn. Bạn có một trái tim nhân hậu. Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.