https://g.co/kgs/JnY8pn

Phòng khám Evita đã vượt quá mọi mong đợi của tôi với dịch vụ chăm sóc hàng đầu và dịch vụ chuyên nghiệp.
Điều này là do cách thức bên giường bệnh và sự chăm sóc cá nhân dành cho tôi bởi bác sĩ phẫu thuật Francis Jeon, các y tá và nhân viên. Thành thật mà nói, đây là một trong những điều trị tốt nhất mà tôi từng nhận được từ các nhân viên y tế trong đời.
Họ thực sự quan tâm đến từng bệnh nhân và tôi cảm thấy được chăm sóc từ đầu đến cuối. Hơn nữa, họ không vội vã như các phòng khám khác, họ dành thời gian và chú ý cá nhân đến bệnh nhân.
Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của tôi và tôi được phòng khám Evita yên tâm. Tôi đã giảm ngực và tôi rất hài lòng với kết quả với sự tự tin của tôi được phục hồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ.