Thực sự hài lòng với kết quả, bác sĩ Jeon, cô Miji và các y tá thực sự chu đáo và hữu ích. Hoàn toàn được khuyến khích, cảm ơn bạn.

https://g.co/kgs/CXxGby