“Bác sĩ và các y tá rất hữu ích trước / trong và cả sau khi phẫu thuật”