“Năm sao tất cả các cách!”


Cảm ơn Marea. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Bạn vẫn đang trong quá trình hồi phục và hồi phục. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng nhắn tin cho chúng tôi. Cảm ơn bạn và một cái ôm chặt chẽ từ mọi người ở đây tại Phòng khám Evita – Myrene (Điều phối viên y tế)