“Tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời với phòng khám Evita. Tất cả các nhân viên đã được tuyệt vời và Dr.Jeon cũng đã được xuất sắc là tốt. Nhìn chung, tôi sẽ làm lại tất cả. Rất vui vì đã tìm thấy phòng khám này. Rất khuyến khích”

 

-Vú Implant bệnh nhân