Tin nhắn Facebook:

 

“Xin chào tất cả mọi người!!! Tôi đang cảm thấy rất cong. Tuyệt vời!! Đây là con số tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cả cuộc đời mình !! Cảm ơn Dr.Jeon và tất cả mọi người tại Evita.”

 

-Bệnh nhân hút mỡ bụng