Bác sĩ và Nhân viên rất hữu ích và thân thiện trong suốt quá trình. Tất cả mọi thứ từ thủ tục, thanh toán, thắc mắc, theo dõi, thuốc men, đến chăm sóc sau phẫu thuật. Tôi giới thiệu phòng khám này cho bất kỳ ai đang muốn thực hiện các thủ tục với giá cả cạnh tranh, không có phí bất ngờ.