“Rất hài lòng với toàn bộ trải nghiệm”

Kính gửi Tiến sĩ Jeon & Đội,

Đó là một Hành trình thú vị trong 2 tuần qua với một số thăng trầm…. tã, thoát nước, giảm cân, seroma, nốt ruồi, thạch cao trên mặt…!!!

Vì vậy, tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cùng tôi trên hành trình của tôi với lòng tốt, sự hỗ trợ, kiên nhẫn và chuyên môn của bạn. Nhìn chung, chúng tôi rất hài lòng với toàn bộ trải nghiệm.

Yêu nhiều