Nếu bạn phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, bạn biết rằng bạn có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng (V.A.T) 10%.

Quá trình hoàn lại tiền giờ đây đơn giản hơn nhiều.

Bạn có biết rằng bạn có thể được hoàn lại tiền tại trung tâm thành phố cũng như tại sân bay?

Xem bên dưới để biết chi tiết và tìm hiểu thêm tại: https://www.koreataxfree.com/index.do

Làm thế nào để được hoàn thuế?

Quy trình hoàn thuế ở trung tâm thành phố

Điểm kiểm tra