Bạn không nói được tiếng Hàn? Không phải lo lắng trong phòng khám Evita.

Bác sĩ của chúng tôi nói tiếng Anh trôi chảy, và điều phối viên tiếng Anh của chúng tôi sẽ giải thích chi tiết mọi tình huống bạn sẽ gặp.

Nếu bạn đang do dự để đặt lịch hẹn, hãy sử dụng tư vấn trực tuyến của chúng tôi trước.
E-mail, Facebook messenger, Kakao nói chuyện, mọi tuyến đường đều được chào đón.
Để nhận được câu trả lời nhanh, chỉ cần gọi cho chúng tôi.
Các bác sĩ và tất cả nhân viên của chúng tôi sẵn sàng cho bạn câu trả lời rõ ràng.

 

Bạn muốn biết thêm thông tin? Liên hệ chúng tôi:

Di động: +82 10 9549 1575

ID KaKao: evitakorea

Skype : evitaclinic@hotmail.com

Bạn có thể trò chuyện trực tiếp với điều phối viên tiếng Anh của chúng tôi.

Vui lòng hiểu rằng chúng tôi có thể trả lời trong giờ làm việc tại Hàn Quốc.