Whatclinic

Giành giải thưởng WHATCLINIC.COM !!

2022-12-12T09:55:28+09:00

Trung tâm vita Body Contouring đã được công nhận với giải thưởng về dịch vụ khách hàng tuyệt vời bởi công cụ tìm kiếm chăm sóc sức khỏe tư nhân, WhatClinic.com, dựa trên phản hồi của khách hàng trong khoảng thời gian mười hai tháng. WhatClinic đã trao giải cho các phòng khám hàng đầu trên toàn quốc với các giải thưởng cho dịch vụ khách hàng tuyệt vời, sự hài lòng vượt trội và phản hồi của người tiêu dùng. Khách hàng đánh giá các phòng khám dựa trên mức độ điều trị của phòng khám, tốc độ tiếp xúc và khám của họ và mức độ hài lòng của họ với việc điều trị.

Giành giải thưởng WHATCLINIC.COM !!2022-12-12T09:55:28+09:00
Go to Top