Thu nhỏ vú

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của tôi và tôi được phòng khám Evita yên tâm.

2023-09-07T14:09:54+09:00

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của tôi và tôi được phòng khám Evita yên tâm. Tôi đã giảm ngực và tôi rất hài lòng với kết quả với sự tự tin của tôi được phục hồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ.

Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của tôi và tôi được phòng khám Evita yên tâm.2023-09-07T14:09:54+09:00
Go to Top