ГИНЕКОМАСТИЙН МАСАЛ ХИЙХ ВЭ

Бусад мэс заслын нэгэн адил өвчтөнд дагаж мөрдөх ёстой заавар байдаг. Эдгээр заавар нь өвчтөнд хүндрэлгүйгээр эдгэрэхэд тусална. Хагалгааны дараах эмчилгээг зохих ёсоор хийхгүй байх нь эдгэрэлтийг удаашруулж болзошгүй юм. Эвита клиникт мэс засал хийлгэхээс өмнө эдгээр зааврыг нарийвчлан хэлж өгөх болно.

Хэрэв та Гинекомастийн хагалгаа хийлгэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд юуг хэрхэн яаж бэлдэхээ мэдэхийг хүсвэл манай мэс заслын дараах эмчилгээний жагсаалт энд байна.